fbpx

Persondatapolitik

Persondatapolitik

For at leve op til EU’s Persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018, får du her en beskrivelse af, hvordan vi indsamler data, og hvad vi bruger den data til.

Privatlivspolitik

SmartSikrings behandling af personoplysninger omfatter behandlingen af de personoplysninger om dig, som er registreret i SmartSikrings systemer.

Behandling af personoplysninger 

Når SmartSikring behandler personoplysninger om dig, skal vi, for at leve op til persondataforordningen, orientere dig om følgende:

 1. Hvem der er dataansvarlig
 2. Hvilke personoplysninger SmartSikring behandler om dig
 3. Hvorfor SmartSikring behandler dine personoplysninger
 4. Hvordan SmartSikring indsamler dine personoplysninger
 5. Det juridiske grundlag for indsamlingen
 6. Hvem personoplysningerne videregives til
 7. SmartSikrings brug af automatiske afgørelser, herunder profilering
 8. Dine rettigheder
 9. Hvor længe SmartSikring opbevarer dine personoplysninger
 10. Datasikkerhed på www.smartsikring.com
 11. Hvordan du kan tilbagekalde et samtykke
 12. Hvordan du kan klage over SmartSikrings behandling af dine personoplysninger

 

1. Dataansvarlig SmartSikring er dataansvarlig for de personoplysninger, som SmartSikring behandler om dig.

SmartSikring er ikke forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, men alle spørgsmål omkring persondata håndteres af Klaus Rathmann, kra@smartsikring.com

2. Hvilke typer af personoplysninger behandler SmartSikring? SmartSikring indsamler og behandler følgende personoplysninger om dig:

  • Navn eller pseudonym
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Område – hvis du udsender en alarm.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante for de formål, der er defineret nedenfor.

 

3. Hvorfor behandler SmartSikring personoplysninger? De indhentede personoplysninger registreres hos SmartSikring med henblik på at kunne behandle evt. alarm fra det installerede SmartSikring alarmanlæg. De oplyste kontaktpersoner kan kontaktes jf. den aftalte forholdsordre, som ligger til grund for korrekt alarmbehandling på den tilknyttede kontrolcentral. Mailadresser kan bruges til Smart App’s beskedbehandling, f.eks. ved type lokal alarm eller blot brug af App tilknyttet til det installerede SmartSikring alarmsystem.

4. Hvordan indsamler SmartSikring personoplysninger? SmartSikring indsamler personoplysninger direkte hos dig ved ordre af alarm eller de rettelser du selv sender ind til os for at få tilført forholdsordren. Herudover indsamles personoplysninger, når SmartSikring alarm app bliver delt med de mailadresser du som kunde har oplyst og givet tilladelse til.  Det er vigtigt at de kontaktpersoner, som indehaver af alarm (installationsstedet/kunden) tildeler via forholdsordren til SmartSikring, er fra kunden fuldt ud oplyst om, at disse personfølsomme data, telefonnumre og mailadresser er afleveret til SmartSikrings forholdsordre og alarm behandling.

 

5. Det juridiske grundlag for indsamlingen  

Oplysningerne er nødvendige for at en korrekt og aftalt alarmbehandling kan blive udført jf. den aftalte kontraktlige forholdsordre. Dine persondata er nødvendige som nævnt i artikel 6, stk. 1, litra b, i Persondataforordningen.

6. Hvem videregiver SmartSikring personoplysninger til? SmartSikring behandler alle dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen. Ved alarm tilknyttet til den af politiet godkendte kontrolcentral, er disse aftalte forholdsordreoplysninger videregivet til kontrolcentralen, ligeledes ved evt. alarmudrykninger og skadeservice samt vores servicemontører, der alle er godkendt af Rigspolitiet.

SmartSikring har databehandleraftaler med disse partnere, der naturligvis ligeledes som SmartSikring opfylder artikel 6, stk. 1, litra b, i Persondataforordningen.

7. Automatiske afgørelser, herunder profilering 

Dine personoplysninger behandles ikke til brug for automatiske afgørelser, individuel beslutningstagning eller profilering.

8. Dine rettigheder:

Indsigt:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger SmartSikring har registreret om dig, herunder omfanget af dine samtykker.

Rettet personoplysninger:

Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger registret hos SmartSikring, ligesom du under hensyntagen til formålene med behandlingen har ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Begrænset eller slettet personoplysninger:

Du har ret til at opnå begrænsning af SmartSikrings behandling af dine personoplysninger eller slettet registrerede personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger:

Du har ret til at gøre indsigelse mod SmartSikrings behandling af dine personoplysninger.

Dataportabilitet:

Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at transmittere oplysningerne til en anden myndighed eller virksomhed.

Du kan tillige bede om at få oplysningerne sendt direkte fra SmartSikring til en anden myndighed eller virksomhed.

Kontaktoplysninger:

Valeo ApS

Herstedvang 8

2620 Albertslund

Tlf. 70 305 305
Mail: info@smartsikring.com

 

9. Hvor længe opbevarer SmartSikring dine personoplysninger? 

SmartSikring opbevarer identificerbare personoplysninger så længe der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe det er nødvendigt for SmartSikring at opbevare personoplysningerne (Alle oplysninger vil blive slettet ved kundeophør pr. automatik).

10. Datasikkerhed på www.smartsikring.com

Da der ikke er tale om følsomme personoplysninger eller cpr.nr., er der ingen særlig beskyttelse af transmission fra din computer til SmartSikring-databasen. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne på en måde, så ingen uvedkommende kan læse dem.

11. Tilbagekaldelse af samtykke 

Såfremt du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du henvende dig til: info@smartsikring.com

12. Klage til Datatilsynet 

Hvis du er utilfreds med SmartSikrings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K.

www.datatilsynet.dk